Welcome to us.

new Also SFS-6002 courses in English!
Certificate courses acording to SFS-6002, Eletrical work safety.

You are welcome to contact us directly, see information below.

measuring
Välkommen till oss.
Tervetuloa meille.

Ab Tronico är ett litet konsultföretag
i Pedersöre. Vi utför i huvudsak:

 • Elarbetssäkerhetsskolning:
  SFS 6002, även på engelska, SFS-6001, spänningsarbete
  (AMKA och LSP-ställverk)
 • SÄTKY-kurser (elarbetssäkerhet för högspänningsarbete via Adato)
 • Kurs för kontroll av stolpröta (via Adato)
 • Avtalsskolning på elområdet

Tronico Oy on pieni konsulttiyritys Pedersöressä. Suoritamme pääasiassa:

 • Sähkötyöturvallisuuskoulu-
  tusta: SFS 6002, myös englanniksi, JT-työt (AMKA, PJ-kojeistot)
 • SÄTKY-kurssit (työturvallisuus suurjännitetyössä Adaton kautta),
 • Pylväiden lahotarkastus (Adaton kautta )
 • Sähköalan sopimuskoulutusta

Adress:

Ab TRONICO Oy
Nygårdsgatan 9
68910, Bennäs

Osoite:

Ab TRONICO Oy
Nygårdinkatu 9
68910, Pännäinen

E-post:

Sähköposti:

Telefon:

+358 0500 665 601

Puhelin:

+358 500 665 601

Moms reg.
FO-nummer: 0748085-2

Alv rek.
Y-tunnus: 0748085-2

Välkommen att kontakta oss.
Tervetuloa ottamaan yhteyttä.